آشنایی با سوسکهای درختان دانه دار و هسته دار

بازدید: 4,461 بازدید
سوسکهای درختان دانه دار و هسته دار

سوسک شاخک بلند رزاسه (کرم زرد شاخه خوار) (Rosaceae branch borer)

در اکثر مناطق میوه خیز کشور وجود دارد. به انواع درختان میوه خانواده رزاسه یعنی سیب، گلابی، به، گیلاس، هلو، زردآلو، بادام، آلو، گوجه، آلبالو، زالزالک، به‌ژاپنی، رز، سنجد و حتی به درختان نرک سیب، هلو و زردآلو حمله می‌نماید. لاروهای این حشره در شاخه‌های نازک بید و نارون نیز مشاهده شده است.

شناسایی

طول حشره کامل ۱۴ تا ۲۳ میلی‌متر، رنگ عمومی بدن تیره بوده و برخی از نمونه‌ها به طور خفیفی جلای بنفش دارند. تشخیص حشره کامل نر از ماده بر اساس شکل آخرین نیم حلقه‌های شکمی است. نرها کوچکتر از ماده‌ها هستند. لارو این حشره شبیه سایر لاروهای Cerambycidae دارای رنگ زرد روشن، بدون پا و حلقه‌های بدن به خوبی از هم متمایز هستند.

سوسک شاخک بلند رزاسه

زمستان را به صورت لارو در داخل شاخه یا تنه درختان خانواده رزاسه به سر می‌برد. در اواسط بهار لارو پس از مقداری تغذیه به پیش شفیره، سپس تبدیل به شفیره می‌گردد. حشرات کامل بعد از کمی تغذیه از شیره گلها شروع به جفتگیری و پس از چند ساعت الی چند روز به طور انفرادی روی شاخه‌ها در کنار جوانه‌ها تخم ریزی می‌کنند.
رنگ تخمها نارنجی و شکل آنها مانند کاسه لاک پشت می‌باشد. هر حشره ماده ممکن است ۳۰ تا ۷۵ عدد تخم بگذارد. آغاز فعالیت را لارو را می‌توان از روی پژمردگی برگهای سرشاخه‌ها مشخص کرد.

مبارزه

۱- عوامل بازدارنده طبیعی: تعدادی از زنبورهای خانواده Chalcididae ،Torymidae ،Ichneumonidae از پارازیتهای این حشره به شمار می‌روند که Xorides corcyrensis از خانواده Ichneumonidae به عنوان پارازیتوئید لارو بیشتر از بقیه گونه‌ها فعال می‌باشد.

۲- آب و اثر آن در جلب آفت: مشاهدات بیانگر اثر قاطع آب در جلب حشرات چوبخوار از جمله سوسک شاخک بلند رزاسه است. اگر به آب معنی وسیعتری بدهیم یعنی میزان رطوبت نسبی هوا را نیز مشمول آن بدانیم در آن صورت آب مهمترین عامل جلب حشرات چوبخوار در کشور ما خواهد بود. آب اگر کم باشپد گذشته از اینکه خود آن به عنوان یک عنصر بسیار مهم حیاتی به حد کافی در اختیار گیاه قرار نمی‌گیرد بلکه جذب مواد غذایی لازم در خاک نیز دچار اخلال و اشکال می‌شود.
آفتاب فراوان کشورمان یکی از عوامل موثر در شدت حمله حشرات چوبخوار است. آفتاب در دو جهت بسیار مشخص عمل می‌نماید. یکی اینکه با حرارت زیادی که در نسوج گیاهی ایجاد می‌کند، حشرات چوبخوار را که به طور کلی حرارت دوست هستند جلب می‌نماید، دوم اینکه موجب تبخیر سطحی شدید در گیاه و خاک شده و در جریان عادی شیره گیاهی و اعمال فیزیولوژیک گیاه اختلال ایجاد می‌کند و در نتیجه موجب جلب حشرات چوبخوار می‌گردد. بنابراین آبیاری منظم و به موقع تاثیر به سزایی بر این حشرات دارد.
۳- تقویت درخت و خاک آن
۴- هرس و معدوم نمودن شاخه‌های آلوده، چون لاروهای در حال رشد در درون شاخه‌ها از بین می‌روند.
۵- سمپاشی با سموم سیستمیک و نفوذی: توجه داشته باشید زمانی سموم سیستمیک اثر می‌کند که لارو در مرحله سنین اولیه باشد.
در پایان لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که این حشره به شدت به گلهای سفید جلب می‌گردد و به تعداد زیاد روی گلهای سفید رنگ به ویژه ازمک (Cardaria draba) به شکل گروهی دیده می‌شود.

 

 

پوستخوار درختان میوه (Shot hole borer)

این حشره در تمام نقاطی از ایران که درختان میوه خانواده رزاسه کشت می‌شوند از مرطوبترین نقاط کشور(گیلان و مازندران) تا خشک ترین آن‌ها (باغات یزد و نقاط خشک اصفهان) و از سردترین مناطق کشور (همدان، زنجان و شهرکرد) تا گرمترین آن فعالیت دارد.

البته خسارت آن در نواحی کوهستانی کمتر از دشت است. گیاهان میزبان آن تمام درختان میوه سردسیری هسته‌دار و دانه‌دار خانواده رزاسه می‌باشند. به طور کلی آلبالو خیلی کمتر از سایر گونه‌های درختان هسته‌دار مورد حمله واقع می‌شود که شاید علت اصلی آن همانا عدم ازدیاد این درخت از طریق پیوند است.

پیوند کردن درختان خود عاملی در جهت جلب حشرات کامل این آفت برای استقرار روی آن درختان است. درختان میوه دانه‌دار را میتوان از نظر شدت خسارت حمله آفت طبقه بندی نمود بدین معنی که سیب بیشتر از دو گونه گلابی مورد حمله این آفت قرار می‌گیرد.خسارت روی هسته‌دارها بیشتر از دانه‌دارها می‌باشد که موجب ترشح صمغ در این گیاهان می‌گردد.

خسارت در باغات میوه ابتدا به صورت ضعف درخت‌ها و عدم جریان شیره باتی در قسمت‌های هوایی و کوچک ماندن میوه‌ها بروز کرده و بتدریج با خشک شدن سریع شاخه‌ها منجر به مرگ درخت می‌گردد.حشرات کامل به محل اتصال دستجات میوه و برگ به شاخه حمله کرده و باعث خشکیدن یکباره آنها می‌شوند.

پوستخوار درختان میوه

حشره کامل این آفت به طول ۲ تا ۲/۵ میلیمتر، سیاه رنگ با حاشیه قرمز در بال‌ها که رنگ آن ثابت نیست. لارو سفید رنگ بدون پا، خمیده و حدود ۲ میلیمتر طول دارد. دارای سه نسل در سال می‌باشد و زمستان گذرانی به صورت لارو کامل در حد فاصل بین پوست و چوب درختان می‌باشد.
در بهار با مساعد شدن شرایط آب و هوا لاروها به شفیره تبدیل شده و در اواسط بهار یعنی دهه دوم اردیبهشت ماه حشرات بالغ پوست شاخه‌ها و تنه را سوراخ کرده و خارج می‌شوند.

مبارزه

در رابطه با مبارزه و پیشگیری عواملی که در رابطه با سوسک شاخک بلند رزاسه گفته شد در مورد این حشره نیز صادق است چون این آفت نیز درختان ضعیف را مورد حمله قرار می‌دهد.

 

 

سوسک برگخوار درختان میوه (Adoretus persicus)

این حشره از آفات درجه دوم باغات میوه محسوب می‌شود. حشره کامل از برگ درختان مثمر نظیر گلابی، سیب، به، گیلاس، گوجه ، آلو، بادام، زردآلو و هلو، همچنین از برگ درختان غیر مثمر نظیر بید و صنوبر تغذیه می‌نماید و در تراکم بالا فقط رگبرگ اصلی را به جا می‌گذارد.

طول بدن این حشره کامل ۱۰ تا ۱۴ میلیمتر، رنگ عمومی آن قهوه‌ای روشن تا تیره بوده، پاها و سطح شکمی بدن در کل قدری روشن‌تر از رنگ عمومی حشره می‌باشد. ساق پای جلویی در حاشیه بیرونی و انتهایی خود دارای سه دندانه خار مانند است.

سوسک برگخوار درختان میوه

حشرات کامل معمولا در اواخر خردادماه و اوایل تیرماه ظاهر می‌شوند. ظهور آنها بسته به شایط آب و هوایی مخصوصا درجه حرارت فصل از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. حشره بالغ شب پرواز بوده و موقعی که هوا تاریک می‌شود از پناهگاه‌های خود خارج شده و شروع به پرواز می‌کند. این حشره از نظر فعالیت و رژیم غذایی معمولا زندگی دسته جمعی دارد. تغذیه معمولا ابتدا از کناره برگ شروع شده و تا رگبرگ‌ها اصلی ادامه پیدا می‌کند و مسیر خورده شده کاملا مضرس است.

در حمله شدید حتی ربرگهای فرعی را نیز خورده و فقط رگبرگ اصلی را باقی میگذارد. فعالیت تغذیه‌ای حشره در تمام مدت شب ادامه داشته و صبح در پای همان درخت در زیر خاک یا کلوخه‌ها پنهان می شوند و یا در زیر پوستک و شکاف تنه درختان به سر می‌برند.

مبارزه

مبارزه مکانیکی:
چون حشره نسبت به نور کشش مثبت دارد میتوان تله‌های نوری و نظایر آن در شب آنها را جمع آوری نمود
در حالت خاص میتوان حشرات کامل را شبها از روی برگها جمع آوری و معدوم نمود و در هنگام روز در مناطق آلوده زیر خاک و کلوخه‌های اطراف درختان آنها را جمع نموده و از بین برد.
استفاده از گیاهان تله:
این حشره تمایل زیادی به تغذیه از برگ درختان تبریزی دارد. میتوان با کشت این گیاه به عنوان تله در اطراف باغ تا اندازه‌ای از خسارت و صدمه آن به درختان میوه جوگیری نمود. به علاوه سمپاشی را روی همین درختان منحصر کرده و از انبوهی آفت کاست.
مبارزه شیمیایی: در تراکم‌های بالا میتوان از یکی از سموم تماسی گوارشی استفاده نمود.

 

 

سرخرطومی گیلاس (Rhynchites auratus)

این گونه به گیلاس، زردآلو، آلبالو و بادام وحشی خسارت می‌زند. خسارت این آحشره را روی گوجه نیز مشاهده شده است.
این آفت به دو صورت خسارت می‌زند:
خسارت اول مربوط به حشره کامل است که از جوانه‌ها، برگ‌ها و میوه‌ها تغذیه می‌نماید. تغذیه مستقیما از عضو مورد حمله صورت گرفته و در این راستا قسمت مورد حمله از بیرون خورده می‌شود. تغذیه روی برگ، هم در حواشی و هم در پهنه آن انجام می‌گیرد بدین شکل که لبه‌های برگ به طور نامنظم خورده شده و در پهنه هم سوراخهایی به اندازه و شکل‌های مختلف ایجاد می‌گردد. تغذیه روی میوه گیلاس و زردآلو بسیار مشخص است بدین صورت که دور تا دور آن گودالهای کوچک و بزرگی ایجاد می‌شود.

سرخرطومی گیلاس

حشره کامل برای تخمریزی با خرطوم خود در میوه گودالی ایجاد نموده و سپس تخم خود را کف آن گودال قرار می‌دهد. به عبارت دیگر تخمگذاری این آفت نیز خود نوعی خسارت محسوب می‌گردد. خسارت عمده آفت مربوط به لارو بوده و چون به هسته حمله می‌کند اغلب باعث ریزش میوه‌ها می‌گردد.

این حشره زمستان را به صورت لارو کامل در داخل هسته میوه‌های آلوده ریخته شده زمین یا در خاک سپری می‌کند. با مساعد شدن شرایط آب و هوا لارو تبدیل به شفیره شده و در بهار همزمان با تشکیل میوه حشوه کامل ظاهر و بعد از کمی تغذیه برگ، در گوشت میوه سوراخی ایجاد کرده و یک عدد تخم در سطح هسته قرار می‌دهد. حشره ماده پس از آن دیواره حفره را جویده و با قسمت‌های خورده شده روی تخم را می‌پوشاند و به این ترتیب مانع خشک شدن آن می‌گردد.

تخم‌ها پس از یک یا دو هفته تفریخ شده و لاروهای جوان وارد هسته شده و سبب از بین رفتن آن می‌گردد. لارو پس از رشد کامل میوه را ترک کرده و در خاک تبدیل به شفیره می‌شود. این حشره یک نسل در سال دارد.

مبارزه

  • شخم عمیق در زیر درختان در پاییز و زمستان برای از بین بردن لاروهای زمستان گذران
  • استفاده از سموم تماسی پس از ریزش گل‌ها برای از بین بردن حشرات کامل

 

 

سوسک طوقه خوار سیاه (Capnodis tenebrionis)

در تمام مناطق ایران انتشار دارد. روی طوقه هسته دارها و بندرت روی گلابی، سیب و زالزالک دیده می‌شود.

شناسایی

طول حشره کامل ۱۶/۵ تا ۲۷ میلی‌متر است. رنگ کلی آن سیاه مات بوده و پشت سینه اول چهار لکه نسبتا برجسته سیاه رنگ و شفاف دیده می‌شود که دو عدد آنها در بالا و دو عدد دیگر در پایین قرار دارند. در حد فاصل این چهار لکه اصلی و در اطراف آنها لکه‌های نامنظم دیگری نیز وجود دارند.

سوسک طوقه خوار سیاه

در حشرات کامل نر آخرین نیم حلقه شکم بریده به نظر می‌رسد که در وسط قدری فرورفته می‌باشد در حالیکه در حشرات کامل ماده آخرین حلقه شکمی مدور است. تخم بیضی ۱/۲ تا ۱/۴۵ میلی‌متر و سفید رنگ است. لارو سن اول ۲/۳ تا ۳ میلی‌متر، در طرفین بدن موهای بلندی دارد که لارو توسط این موها حرکت کرده و خود را به طوقه و ریشه درخت می‌رساند. این موها از سن دوم لاروی از بین رفته و وجود ندارند. لارو سن آخر در انتهای رشد ۷۵ میلی‌متر طول دارد. لارو شکل لاروهای Buprestidae را داشته بدین صورت که فاقد پا هستند.

این حشره یک نسل در دوسال دارد. حشره کامل پس از خروج از خاک که در تابستان و اوایل پاییز اتفاق می‌افتد بدون تخمریزی و به همان صورت در پناهگاههای در زیر علفها، زیر برگهای خشکیده، داخل شکافهای سطحی زمین و زیر کلوخه‌ها، زمستانگذرانی نموده و در بهار سال بعد پس از تغذیه، جفت گیری و تخمریزی می‌کند.

مبارزه

1- آبیاری منظم
2- قوی نگه داشتن درختان
3- جمع‌آوری حشرات کامل در باغهای کوچک در ساعات آفتابی از روی شاخه‌ها بخصوص در ساعات پیش از ظهر

(Capnodis carbonaria)

در تمام نقاط ایران به استثنای گیلان و مازندران انتشار دارد. میزبان آن بادام اهلی و وحشی، زردآلو و هلو می‌باشد. بادام وحشی میزبان مناسب این آفت است.

شناسایی

۱۸ تا ۳۰ میلی‌‍متر، رنگ کلی سیاه مات و پشت سینه اول پنج لکه سیاه و تقریبا برجسته و نیمه شفاف وجود دارد. دو لکه فوقانی کوچکتر بوده و در وسط و قسمت جلو لکه مثلثی یا شبه مثلثی که قاعده آن به طرف سر و راس آن تا وسط پشت سینه اول ادامه دارد. دو لکه نیز در قاعده پشت سینه اول و چسبیده به بالپوش وجود دارد.

از نظر بیولوژی، زمستان گذرانی به صورت حشره کامل و لاروهای سنین آخر و شبیه گونه قبلی است. یک نسل در دوسال دارد. از نظر اقتصادی چندان اهمیت ندارد. در استان فارس روی بادام وحشی خسارت می‌زند.

 

 

چوبخوار درختان میوه (Sphenoptera kambyses)

در تمام مناطق میوه خیز کشور فعالیت دارد. روی تمام درختان میوه هسته دار متعلق به خانواده رزاسه به جز آلبالو دیده شده است، روی گیلاس فعالیت کمتری دارد. این گونه بیشتر در مناطق گرم و بسیار گرم فعال می‌باشد در صورتیکه گونه S.davatchii در مناطق سرد فعال می‌باشد.

شناسایی

حشره کامل به طول ۹/۴ تا ۱۲/۸ میلی‌متر، رنگ عمومی بدن قهوه‌ای تیره، زیر بدن و پاها به رنگ مسی برنزه‌، پنجه‌ پاها و شاخکها تیره‌تر از رنگ عمومی بدن و دو مفصل اول شاخکها انعکاس قرمز دارند. دومین مفصل شاخک کوتاهتر از سومین مفصل آن است و این یکی از مهمترین نکات برای تشخیص این گونه از گونه بسیار نزدیک به آن یعنی S.davatchii است.

در نرها ساق پای وسطی خمیده و در ضمن آخرین نیم حلقه شکمی در انتها بریده به نظر می‌رسد. در ماده‌ها ساق پای وسطی تقریبا راست بوده و آخرین نیم حلقه شکمی مدور است. لارو آن مانند سایر لاروهای Buprestidae از نوع Flat head می‌باشد. طول لارو در حداکثر رشد به ۳۰ میلی‌متر می‌رسد. تخم این حشره بیضوی شکل، قطر بزرگ ۱ و قطر کوچک ۰/۷ میلی‌متر است.

این حشره یک نسل در سال دارد. قسمتی از تابستان و سراسر پاییز و زمستان را به صورت پیش شفیره داخل خانه‌های شفیرگی ایجاد شده در چوب با دیاپوز اجباری می‌گذراند. حشره کامل در بهار ظاهر می‌شود. حشره کامل از برگ درختان میوه تغذیه می‌کند. حشره ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را به طور تک تک در روی تنه و شاخه‌هایی که بیشترین مقدار آفتاب را دریافت می‌کنند می‌گذارد.

مبارزه

۱- درختان میوه‌ای که مورد حمله این حشره واقع می‌شوند از دسته هسته دارها هستند. گونه‌های درختان هسته دار در مقابل حملات حشرات چوبخوار و یا هر عامل دیگری که منجر به ایجاد شکاف، سوراخ و یا هر نوع پارگی گردد با ترشح صمغ از خود واکنش نشان می‌دهند. اگر درخت به حد کافی قوی باشد صمغ ترشح شده لارو یا حشره کامل حمله کننده را خفه کرده و آن را از پیشروی باز می‌دارد.

ولی باید توجه داشت که همین ترشح صمغ که منجر به نابودی تعدادی از حشره‌های چوبخوار می‌شود درعوض باعث ضعف درخت نیز شده و گیاه را برای حمله مجدد دیگر حشرات چوبخوار آماده می‌سازد. ترشح صمغ علاوه بر خفه کردن تعدادی آفت چوبخوار سبب از بین رفتن لاروهای ریز تازه از تخم خارج شده از طریق جلوگیری از ورودشان به داخل پوست و شاخه به علت سفت بودن بیش از حد می‌شود.
۲- پارازیتوئید لارو Atanycolus sculptratus، پارازیتوئید لارو Oxysychus sp.
۳- بهترین راه مبارزه با این آفت و سایر آفات چوبخوار تقویت درختان با عملیات به زراعی از قبیل آبیاری به موقع و کافی، دادن کود، هرس به موقع، پابیل کردن و نیز انتخاب محل مناسب برای کشت درخت می‌باشد. درختان سالم و قوی به ندرت مورد حمله این گونه آفات قرار می‌گیرند.

 

 

چوبخوار درختان میوه (Sphenoptera davatchii)

در تمام مناطق میوه خیز کشور فعالیت دارد. روی تمام درختان میوه هسته دار خانواده رزاسه حتی آلبالو فعالیت دارد. این گونه و گونه قبلی به طور کلی فقط درختان پیوند شده را مورد حمله قرار می‌دهند ولی در مواردی استثنایی مشاهده گردیده که حتی پیوند نشده‌ها که اصطلاحا نرک نامیده می‌شوند نیز از این حشرات خسارت می‌بینند.

شناسایی

حشره کامل به طول ۷ تا ۸/۹ میلی‌متر، عرض ۲/۴ تا ۳/۱ میلی‌متر قهوه‌ای تیره، پشت سینه اول قهوه‌ای مسی که در دو لبه جانبی مایل به قرمز می‌شود. زیر بدن و پاها به رنگ مسی تیره و پنجه پاها و شاخکها مایل به سیاه می‌باشد. طول دومین بند شاخک برابر با طول سومین بند آن است.

انتهای هر بالپوش سه دندانه دارد که دندانه جانبی با زاویه حاده و دندانه میانی با زاویه منفرجه می‌باشد. طرز تشخیص نر و ماده مانند گونه قبلی است. تخم بیضی ۰/۷ تا ۱ میلی‌متر و یک طرف آن که به پوست گیاه میزبان می‌چسبد، صاف است.

مبارزه

۱- دشمنان طبیعی: کنه پارازیت لارو، شفیره و حشره کامل Pyemotes ventricosus، پارازیتوئید لارو Spathius radjabii.
۲- نهالهای حاصله از خوابانیدن شاخه بر اساس مشاهدات انجام شده نشان داده که به حشرات چوبخوار رایج نظیر S. kambyses و S.davatchii و پوستخوار درختان میوه مبتلا نمی‌گردند و در صورت ابتلا شدت خسارت بسیار کم می‌باشد. درختانی که با روش پیوند مستقیم تکثیر یافته باشند کم و بیش آلودگی به هر سه نوع گونه چوبخوار نشان می‌دهند.
۳- فاصله کاشت: فاصله زیاد کاشت سبب تبخیر سطحی بالا شده و درختان را نسبت به حمله چوبخواران حساس می‌نماید. باغهای بدون حصار به علت جریان هوا و باد آلودگی بیشتر خواهند داشت.
۴- آب: کم آبی درختان را در مقابل آفات چوبخوار حساس می‌سازد.
۵- مواد غذایی و کود: با انجام صحیح و پیگیر اصول داشت، فاصله، ِآب، کود و غیره می‌توانیم درختانی سالم داشته باشیم و از حمله حشرات چوبخوار جلوگیری کنیم.
۶- هرس: شامل حذف شاخه‌های مبتلا و بدشکل و مزاحم و رسیدن مواد غذایی بیشتر به شاخه‌های درخت.

 

 

سرخرطومی سیب (Apple blossom weevil)

میزبان اصلی آن سیب و علاوه بر آن به سایر درختان میوه دانه دار هم خسارت می‌زند، حشره کامل قبل از جفتگیری و تخم ریزی از جوانه‌ها، برگ، گلهای بسته، حتی شاخه‌های بسیار کوچک حامل جوانه‌های گل و برگ تغذیه می‌کند. لارو نیز از اندامهای زایا نظیر پرچمها و تخمدانهای گل و میوه جوان تغذیه می‌کند. غنچه‌های مورد حمله بازنشده، گلبرگها خشک، غنچه‌ها قهوه‌ای و بسته باقی می‌مانند و سوراخی در آنها بوجود می‌آید. در داخل غنچه آلوده تخم، لارو یا شفیره آفت ملاحظه می‌گردد.

شناسایی

حشره کامل با احتساب خرطوم ۴/۸ تا ۵/۲ میلی‌متر است. رنگ عمومی بدن قهوه‌ای و در انتهای بالپوشها نوار روشن و برجسته‌ای به شکل V دیده می‌شود. در حشرات کامل نر فاصله بین محل اتصال شاخک به خرطوم تا انتهای خرطوم کمتر از این فاصله در حشرات کامل ماده می‌باشد. در حشرات ماده محل اتصال تقریبا در وسط خرطوم قرار گرفته است. در نرها خرطوم به طور محسوسی کوتاهتر از خرطوم ماده می‌باشد. لارو بدون پا و به رنگ سفید مایل به زرد می‌باشد.

سرخرطومی سیب

حشره کامل در شکاف یا زیر پوست تنه درختان و یا پناهگاههای دیگر، زمستان را به سر می‌برد. در اواخر اسفند و یا فروردین پناهگاههای زمستانی را ترک کرده و شروع به تغذیه از غنچه‌ها می‌نماید. ماده‌ها یک تا دو روز وس از جفتگیری شروع به تخمریزی داخل غنچه‌های سبز می‌کنند.

حشره ماده با خرطوم خود سوراخی در غنچه ایجاد می‌کند سپس چرخیده و انتهای شکم را در مقابل سوراخ قرار داده و تخمریزی می‌کند. تخم پس از ۵ تا ۱۵ روز تفریخ شده و لاروها پس از ۲ تا ۳ هفته تغذیه در داخل غنچه‌ها تبدیل به شفیره می‌گردند. دوره شفیرگی یک تا دوهفته می‌باشد.

مبارزه

درمورد این آفت آستانه زیان اقتصادی در کشورهای اروپایی ۱۵ تا ۲۰ درصد آلودگی می‌باشد ولی در ایران تا ۳۰ درصد آلودگی را نیز می‌توان تحمل نمود. روی سیب مبارزه با این آفت را می‌توان با دیگر آفت سیب نظیر لیسه سیب تلفیق نمود. روی گلابی از نظر زمان مبارزه همزمان با فعالیت پسیل گلابی می‌باشد.

 

 

سوالات متداول درباره سوسکهای درختان دانه دار و هسته دار

 

۱) خسارت سرخرطومی گیلاس به چه صورت است؟

این آفت به دو صورت خسارت می‌زند:
خسارت اول مربوط به حشره کامل است که از جوانه‌ها، برگ‌ها و میوه‌ها تغذیه می‌نماید. تغذیه مستقیما از عضو مورد حمله صورت گرفته و در این راستا قسمت مورد حمله از بیرون خورده می‌شود. تغذیه روی برگ، هم در حواشی و هم در پهنه آن انجام می‌گیرد بدین شکل که لبه‌های برگ به طور نامنظم خورده شده و در پهنه هم سوراخهایی به اندازه و شکل‌های مختلف ایجاد می‌گردد.

حشره کامل برای تخمریزی با خرطوم خود در میوه گودالی ایجاد نموده و سپس تخم خود را کف آن گودال قرار می‌دهد. به عبارت دیگر تخمگذاری این آفت نیز خود نوعی خسارت دیگر محسوب می‌گردد. خسارت عمده آفت مربوط به لارو بوده و چون به هسته حمله می‌کند اغلب باعث ریزش میوه‌ها می‌گردد.

۲) انواع روشهای مبارزه با سوسک برگخوار درختان میوه چیست؟

مبارزه مکانیکی:
چون حشره نسبت به نور کشش مثبت دارد میتوان تله‌های نوری و نظایر آن در شب آنها را جمع آوری نمود
در حالت خاص میتوان حشرات کامل را شبها از روی برگها جمع آوری و معدوم نمود و در هنگام روز در مناطق آلوده زیر خاک و کلوخه‌های اطراف درختان آنها را جمع نموده و از بین برد.
استفاده از گیاهان تله:
این حشره تمایل زیادی به تغذیه از برگ درختان تبریزی دارد. میتوان با کشت این گیاه به عنوان تله در اطراف باغ تا اندازه‌ای از خسارت و صدمه آن به درختان میوه جوگیری نمود. به علاوه سمپاشی را روی همین درختان منحصر کرده و از انبوهی آفت کاست.
مبارزه شیمیایی: در تراکم‌های بالا میتوان از یکی از سموم تماسی گوارشی استفاده نمود.

۳) خسارت سوسک پوستخوار درخت میوه چگونه است؟

پیوند کردن درختان خود عاملی در جهت جلب حشرات کامل این آفت برای استقرار روی آن درختان است. درختان میوه دانه‌دار را میتوان از نظر شدت خسارت حمله آفت طبقه بندی نمود بدین معنی که سیب بیشتر از دو گونه گلابی مورد حمله این آفت قرار می‌گیرد.خسارت روی هسته‌دارها بیشتر از دانه‌دارها می‌باشد که موجب ترشح صمغ در این گیاهان می‌گردد.

خسارت در باغات میوه ابتدا به صورت ضعف درخت‌ها و عدم جریان شیره باتی در قسمت‌های هوایی و کوچک ماندن میوه‌ها بروز کرده و بتدریج با خشک شدن سریع شاخه‌ها منجر به مرگ درخت می‌گردد. حشرات کامل به محل اتصال دستجات میوه و برگ به شاخه حمله کرده و باعث خشکیدن یکباره آنها می‌شوند.

 

امتیاز دهید
دسته بندی آفات
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت

جشنواره عید فطر

تا ۱۳٪ تخفیف برای محصولات منتخب

تا ۱۳٪  تخفیف برای محصولات منتخب

درخواست مشاوره

 شماره تلفن همراهتان را وارد کنید، در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس خواهیم گرفت