استفاده از مالچ برای کنترل علف‌های هرز

بازدید: 794 بازدید
مالچ

مالچ‌ پاشی یک فن کلیدی در مدیریت ارگانیک خاک است. اما برای کنترل علف‌های هرز هم مفید است. پوشش ضخیمی از مالچ شل، از جوانه زنی بذر علف‌های هرز می‌تواند جلوگیری کند.

یک غشای مالچ مانند مقوا یا پلاستیک قابل نفوذ که روی زمین کشیده شده باشد، مانع رشد علف هرز می‌شود. در ادامه به انواع مالچ‌ها و کاربردشان می‌پردازیم.

مالچ شل

در زمین عاری از علف هرز، یک مالچ شل به ضخامت ۱۰ سانتیمتر، به طرز موثری علف‌های هرز را مهار می‌کند. انتخاب ماده آلی قابل تجزیه بیولوژیکی در تهیه آن بر سایر مواد ترجیح دارد. این نوع مالچ، سوسک‌ها، صدپایان و سایر موجودات تغذیه کننده از آفت را که پوست گیاهان و محیط مرطوب را دوست دارند به خود جلب می‌کند.

چه موادی در مالچ قابل استفاده است؟

 • تولیدات کمپوست شده پوست: مالچ جالب سیاه رنگی را می‌سازند که از آنها فقط در بستر گیاهان دائمی میتوان استفاده کرد.
 • تراشه‌های چوب: ضایعات جنگل یا بریده‌های چوب تبدیل شده به کمپوست قبل از فروش که از پوست ارزان ترند و بهتر است در گیاهان جوان از آن‌ها استفاده نشود و فقط در بستر گیاهان دائمی کاربرد دارد.
 • کمپوست زیر شهری: این مواد نسبت به پوست و تراشه چوب زودتر تجزیه شده و از آن فقط برای بستر گیاهان دائمی استفاده کنید.
 • خرده‌های هرس: خواه تولید شخصی یا شرکت مراقبت از باغ باشد.توجه کنید که آن را چند ماه قبل از استفاده، کمپوست کنید و فقط برای بستر گیاهان دائمی و یا به صورت تازه برای معابر به کار می‌رود.
 • کاه و کلش: کاه و کلش ظاهر نامناسبی دارد و باید یک فصل را بگذراند. در این مورد لایه‌ای به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر مالچ تهیه کنید و اگر کلش تجزیه شود، غذایی برای گیاهان خواهد بود، اما ممکن است علف‌های هرز نهالستان خودرا پخش کند. می‌توان در بستر گیاهان یکساله یا دائمی از آن استفاده کرد.
 • خاک برگ: مالچ خانگی کوتاه مدتی است و بهتر است به صورت یک لایه به کار رود. خاک برگ مناسب بستر گیاهان یکساله و دائمی است.

انواع مالچ

سایر مالچ‌های شل

 • سنگریزه و ضایعات تخته سنگ: جهت پیرامون گیاهانی که شرایط گرم و خشک را دوست دارند و مناسب اند.
 • در حالت دیگر، خرده‌های شیشه که از شیشه‌های بازیافتی به دست می‌آیند، در رنگ‌های متنوع در دسترس هستند. این مواد لبه تیزی ندارند و فقط روی یک غشای مالچ از آنها استفاده کنید.
 • پوسته‌های کاکائو: از ضایعات تولیدی کارخانه‌های شکلات سازی میتوان در لایه‌ای به ضخامت ۵ سانتی‌متر استفاده کنید.

استفاده از مالچ‌های شل

تا زمانی که خاک گرم نشده و خیس است صبر کنید. ابتدا زمین را از علف‌های هرز پاک و هرگونه اصلاح کننده‌های خاک و کود لازم را به آن اضافه کنید. زمین را تسطیح و مالچها را چند روز پس از پاک کردن علف‌های هرز مصرف کنید.

لایه‌ای ضخیم از مالچ به عمق لازم، دست کم ۱۰ سانتی‌متر ضخامت مفید تهیه کنید. دقت کنید مالچها را در کنار گیاه نریزید و دایره کوچکی در اطراف ساقه یا تنه گیاه خال نگه دارید.

مالچ‌های زنده

یک پوشش متراکم از گیاهان قد کوتاه،  به طور موثر می‌تواند علف‌های هرز را از رشد باز دارد و این پوشش را مالچ زنده می‌نامند.

برای مثال پوششی از درختچه‌های دائمی، وقتی زمین را پوشانده باشد آن را عاری از علف هرز نگه می‌دارد. کشت متراکم بذر یکساله مقاوم به سرما یا کود سبز (محصولات خفه کننده نیز نامیده می‌شود) اثر کوتاه مدت سریعی دارد.

غشاهای مالچ

یک غشای مالچ مهار کننده علف هرز، لایه‌ای از مواد مصنوعی یا تجزیه شونده بیولوژیکی است که مانع فیزیکی برای جلوگیری از تابش نور جهت رشد علف‌های هرز یک ساله می‌باشند. از غشاها به منظور پاک کردن علف‌های هرز یک ساله و دائمی در طزمین باز و بسترها می‌توان استفاده کرد.

آنها برای جلوگیری از علف‌های هرز در زمین پاک شده نیز به کار می‌روند. برای عبور گیاه کشت شده از غشای مالچ می‌توان در آن سوراخ‌هایی ایجاد کرد. یک غشای مالچ باید برای عبور هوا و آب به داخل خاک، قابل نفوذ باشد مگر اینکه  فقط جهت نگهداری به مدت چند ماه در نظر گرفته شود.

در هر صورت، برای از بین بردن علف‌های هرز قوی دائمی، ممکن است لازم باشد که غشا مدت چند سال در جای خود باقی بماند. با وجود انواع مواد غشایی، مواد تجزیه شونده غیر بیولوژیک برای چنین مواردی کاربردی ترند.

غشاهای مالچ

مواد غشایی تجزیه شونده بیولوژیک

 • کاغذ روزنامه به مدت یک فصل: برای مثال در بستر سبزی‌ها و نهال‌های جدید گیاهان چندساله، انتخاب بدون هزینه‌ای است. روزنامه را حداقل در ۸ لایه روی هم در اطراف و بین بوته‌های موجود پهن کنید. برای  ثابت نگه داشتن آنها، روی حاشیه‌ها از خاک برگ میتوان استفاده کرد.
 • مقوا: مقوا انتخاب دیگری است برای استفاده در یک فصل است. برای جلوگیری از رشد علف‌های هرز از میان آن، کمی از لبه لایه ها روی هم باشند. لایه مقوا را با کاه  و کلش در جای خود حفظ کنید.
 • از مالچ‌های کاغذی که به صورت رل است در بستر سبزی‌های یکساله استفاده می‌شود.
 • ورقه‌های تجزیه شونده بیولوزیک نشاسته‌ای.

مواد تجزیه شونده غیر بیولوژیک

 • پارچه‌های مصنوعی: این مواد نیز ممکن است با نام پارچه‌های فضای سبز یا گاهی منسوجات خاکی برای کنترل بلند مدت علف‌های هرز به فروش برسند. این مواد به آب قابل نفوذند، ولی در مقابل خورشید تجزیه می‌شوند. لذا باید با یک لایه مالچ شل آن‌ها را در مقابل نور حفظ کرد.
 • پلاستیک بافته: این جنس ماده کنترل کننده میان مدت است و قابل نفوذ به آب می‌باشد. برای افزایش عمرش، آن را با مالچ شل بپوشانید.
 • ورقه پلی اتیلن سیاه: ضخامت این ورقه‌ها ۴۰۰-۶۰۰ است و فقط به عنوان مالچ پوششی زمین مصرف می‌شود. خاک را بیش از چند ماه بدون برداشتن پلی اتیلن نپوشانید و به منظور ثابت نگه داشتن آن در حاشیه ورقه‌ها از خاک یا اشیا سنگین استفاده کنید.

 

 

سوالات متداول درباره استفاده از مالچ در کنترل علف‌های هرز

 

۱) مالچ چیست و چند نوع دارد؟

مالچ  یا خاکپوش ئوششی از جنس‌های مختلف مانند مقوا یا پلاستیک قابل نفوذ و… است که یکی از کاربردهای آن مانع رشد علف هرز می‌شود. انواع مالچ را میتوان به مالچ شل، مالچ زنده و غشای مالچ اشاره کرد.

۲) چه موادی به عنوان مالچ قابل استفاده است؟

از تولیدات کمپوست شده پوست، تراشه‌های چوب، کمپوست زیر شهری، خرده‌های هرس،کاه و کلش، خاک برگ،سنگریزه و ضایعات تخته سنگ، خرده‌های شیشه که از شیشه‌های بازیافتی به دست می‌آیند، پوسته‌های کاکائو به عنوان مالچ شل، یک پوشش متراکم از گیاهان قد کوتاه، برای مثال پوششی از درختچه‌های دائمی،کشت متراکم بذر یکساله مقاوم به سرما یا کود سبز به عنوان مالچ زنده و لایه‌ای از مواد مصنوعی یا تجزیه شونده بیولوژیکی مانند کاغذ روزنامه به مدت یک فصل، مقوا، مالچ‌های کاغذی رلی، ورقه‌های تجزیه شونده بیولوزیک نشاسته‌ای، پارچه‌های مصنوعی، پلاستیک بافتهورقه پلی اتیلن سیاه به عنوان غشای مالچ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

5/5 - (1 امتیاز)
دسته بندی مقالات آموزشی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت

جشنواره عید فطر

تا ۱۳٪ تخفیف برای محصولات منتخب

تا ۱۳٪  تخفیف برای محصولات منتخب

درخواست مشاوره

 شماره تلفن همراهتان را وارد کنید، در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس خواهیم گرفت