تخفیف‌های هفتگی پارس مرکبات رو از دست ندی!!!

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات چیست و چگونه می‌توان این بیماری را کنترل کرد؟

بازدید: 610 بازدید
ویروس رگ برگ روشنی زرد

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات عامل بیماری زردی رگ برگ‌های مرکبات می‌باشد. این بیماری بطور گسترده بر روی بیشترین گونه‌های مرکبات مخصوصا لیمو و نارنج  انتشار یافته است. این بیماری ویروسی دارای یک رشته‌ی (آر ان آ) با الگوهای شش تایی می‌باشد؛ که خود را در گونه‌های جدید بر روی ویروس‌های نارنگی و خانواده‌ی ویروس‌های آلفافلکسی نشان می‌دهد.

این ویروس خسارت‌های جبران ناپذیری را که شامل کم شدن قدرت درخت، کم شدن محصول و همچنین کاهش بازاریابی میوه‌های تولید شده می‌گردد، می‌زند. این بیماری ویروسی در کشورهای هندوستان، ترکیه، پاکستان، چین و ایران یافت شده است. انتقال این بیماری ویروسی بوسیله‌ی پیوند زدن و ابزار مکانیکی آلوده در باغ و حشرات انجام می‌شود.

حشرات ناقل ویروس اخیرا در تکنیک‌های قابل دسترس برای شناسایی ویروس از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشند. همچنین الگوهای بخصوصی با هدف کنترل بیماری و راهنمایی برای جلوگیری از پخش شدن بیماری مورد بحث قرار گرفته که برای اطمینان از سلامتی صنعت مرکبات اهمیت زیادی دارد.

مرکبات و بیماری‌ها

مرکبات یکی از درختان و درختچه‌های گلدار بسیار مهم از خانواده‌ی روتسی بوده که در سراسر دنیا گسترش یافته است. مرکبات بطور اقتصادی در ۱۳۰ کشور جهان کاشته شده و در اقتصاد جهانی صنعت میوه از اهمیت زیادی برخوردار است. از بین گونه‌های مختلف مرکبات، مهم‌ترین آنها عبارتند از: انواع پرتقال، لیمو، نارنگی، گریپ فوروت و لیموی سنگی.

بخاطر طول عمر نسبتا زیاد درختان مرکبات، آنها در معرض تعداد زیادی آفات و بیماری‌ها قرار دارند، این آفات و بیماری‌ها شامل انواع بیماری‌های باکتریایی، بیماریهای قارچی و بیماریهای ویروسی است.

این عوامل زنده در تولید درختان مرکبات هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی تاثیر منفی گذاشته که باعث زیان‌های اقتصادی زیادی می‌شود. در سال‌های اخیر عوامل بیماری‌زای خارجی نیز تاثیرات منفی زیادی روی صنعت مرکبات هم به صورت منطقه‌ای و هم به صورت بین‌المللی گذاشته است که در بعضی از مناطق باعث از بین رفتن درختان بصورت اعم گردیده است.

بنابراین کوشش های زیادی در خصوص فهمیدن درست عامل بیماری و سیستم بیماری زایی در سطح سلولی، مولکولی و بیوشیمی انجام گردیده که باعث بوجود آمدن ابزار و روش‌های کنترل بیماری شده است.

درمان‌های جدیدی در صنعت مرکبات در رابطه با بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات در حال پدیدار شدن است. این درمان‌های جدید در کشورهای پاکستان، هندوستان، ترکیه، چین و ایران توسعه یافته اند. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات بطور گسترده در پاکستان، ترکیه و چین در حال گسترش است.

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات عامل مستقیم بیماری ویروسی زرد شدن رگ برگ‌ها است. این بیماری گونه‌های مختلف مرکبات و رده‌ها و هیبریدها را آلوده کرده که گونه‌های لیمو و نارنج از همه حساس تر هستند.

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی سبب کم شدن قدرت درخت و پایین آمدن قدرت بازاریابی میوه شده که درنهایت باعث ضررهای جبران ناپذیری در صنعت مرکبات و همچنین الگوهای انتقال بیماری باعث تسریع پراکندگی شدت آن در مناطق مختلف می‌گردد.

به منظور جلوگیری از پراکندگی و شدت بیماری و همچنین تضمین سلامتی صنعت مرکبات، یک سیستم علمی قابل درکی در خصوص این بیماری می‌تواند بسیار موثر باشد. در اینجا ما پیشرفتهای بوجود آمده در خصوص این بیماری و عامل آن که ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می باشد، مورد بررسی مجدد قرار داده ایم.

اطلاعات بسیار مهمی در خصوص پراکندگی جغرافیایی ویروس، روشهای مختلف انتقال آن مخصوصا در خصوص پیوند زدن و ابزار مکانیکی آلوده وحشرات انتقال دهنده و همچنین تکنیک های مختلف شناسایی آن حشرات قابل دسترس است.

روش‌های مدیریتی بخصوصی با هدف کنترل بیماری  و دفترچه های راهنما برای جلوگیری از ازدیاد این بیماری مورد بحث قرار گرفته است.

پیدایش و پراکندگی جغرافیایی بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات برای اولین بار روی درختان لیمو و نارنج در سال ۱۹۸۸ در کشور پاکستان شناسایی شد و از همان زمان این بیماری ویروسی بر روی گونه‌های مختلف مرکبات در کشورهای هندوستان، ترکیه، چین و ایران گزارش شد. افزایش و گسترش روزافزون این بیماری باعث توجهات زیادی در کشورهای مختلف مخصوصا چین گردید.

دانشمندان چینی پول و وقت زیادی را روی تحقیقات علمی به منظور شناسایی و مکانیزم این بیماری تخصیص دادند. چگونه آلوده شدن درختان به این بیماری ویروسی در نقاط مرکبات خیز کشور چین مدنظر دانشمندان این کشور قرار گرفت.citrus yellow

زیست شناسی، الگوهای ژنتیکی و آنالیزهای ژنتیکی ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات یک عامل بیماری جدید بوده که دارای پیوندهای آنزیمی منفی برای کاهش سیستم ایمنی گیاه است.

بعدها دانشمندان در سال ۲۰۰۳ با مشاهده‌ی ذرات ویروسی ناشناخته در برگ‌های مرکبات از طریق میکروسکوپ الکتریکی در خصوص خواص این ویروس پی برده و آن را بعنوان یک ویروس کاهش دهنده‌ی سیستم ایمنی و زردکننده‌ی برگ مرکبات نام بردند.

آزمایش‌های انجام شده با کمک میکروسکوپ الکتریکی و نمونه های مشاهده شده از برگ‌های گرفته شده از درختان آلوده در کشورهای پاکستان، هندوستان و ترکیه نشان دهنده‌ی ذرات انعطاف پذیر و نازکی بوده که اندازه آنها از نظر قطر بین ۱۳ یا ۱۴ نانو میکرون با طول ۶۸۵ نانو میکرون می باشد. این مطالعات نشان داد که این ویروس ها بیشتر در آوندهای آبکش نفوذ می‌کنند.

در سال ۲۰۱۲ با استفاده از تجزیه و تحلیل های مداوم بر روی این ویروس، رشته های (آر ان آ) و مکانیزم انتقال از طریق پیوندکهای آلوده روی پایه های مورد مطالعه بررسی گردید. تا اینکه ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات کاملا بعنوان ویروس ایزوله ی (وای۱) نشان داده شد.

در شهرهای آدانای ترکیه گونه ی مرکبات نارنگی بعنوان اولین گونه ی مرکبات حساس به این ویروس معرفی گردید. این مطالعات و بررسی ها باعث بوجود آمدن مشخصات کاملا ژنتیکی که ۶ الگوی مطالعاتی را در این خصوص ارائه کرده گردید. مشخصات و اندازه ژنتیکی این ویروس کاملا شبیه به دیگر ویروس های انعطاف پذیر بود.

مطالعات بعدی مولکولی درخصوص این ویروس که بر روی گونه های مرکبات در کشورهای ترکیه، هندوستان، چین و پاکستان انجام شده بود، نشان میداد که رشته های کوچک (آر ان آ) بطور عمقی روی عکس العملهای زنجیره‌ای پلیمری بطور معکوس عمل می کرد.

عکس العمل‌های این زنجیره‌های پلیمری انتقال‌دهنده‌ی معکوس تاکیدکننده ی یک ساختار جدید ژنتیکی در خصوص ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات ارائه می داد. مقایسه ی ویروسی جدا شده از مناطق مختلف هم نشان دهنده ی پایداری ژنتیکی در خصوص ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات هم بود.

دانشمندان در سال ۲۰۱۲ نشان دادند که ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات دارای یک رشته ی (آر ان آ)مثبت که شامل ۷ گروه ۵۲۹ اسیدهای نوکلئیک است می‌باشد. در بین این ۷ دسته اسیدهای نوکلئیک، ۵ناحیه غیر قابل ترجمه ی ژنتیکی بود.

تشکیلات کامل ژنتیکی این ویروس دارای ۶ الگوی قابل ترجمه  با ۶ نوع پروتئین با وزن‌های مولکولی ۱۸۷، ۲۵، ۱۲، ۶.۴،۳۴ و (۱۲ دی۲۳) بود، که هرکدام عملکرد متفاوتی در فعالیت های ژنتیکی داشتند.

تجزیه و تحلیل‌های ژنتیکی بر اساس تشکیل اسیدهای آمینه و رشته‌های آن درخصوص ویروس‌های انعطاف‌پذیر آلفا و ویروس‌های انعطاف‌پذیر بتا نشان می‌داد که ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات در دسته بندی ویروس های حلقوی هندی مرکبات قرار می‌گیرد.

این نکته بطور واضح نشان می‌داد که  ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات از دیگر گونه‌های ویروسی با مشخصات ژنتیکی خاص کاملا متمایز است.

هرچند که مشخصات همه‌ی آنها  تا ۷۴٪ از نظر تشکیلات ژنتیکی، اندازه ی ذرات ویروسی و گونه های مختلف میزبان مشابه می باشد، ولی مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات نسبت به دیگر انواع ویروسهای مرکبات از نظر سرم شناسی کاملا متمایز بوده و علائم کاملا مشخصی را در برگهای مرکبات ایجاد می کند.

میزبانهای ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات دارای تعداد زیادی میزبان در بین گونه‌های مرکبات است و این ویروس می‌تواند لیمو، نارنج، لیمو شیرین، نارنگی، ترنج، لیمو سنگی، گریپ فوروت، لیمو سه برگ را آلوده نماید. علاوه بر گونه‌های مختلف مرکبات، این ویروس گونه‌های علفی و حبوبات را مثل انواع لوبیا می‌تواند آلوده کند.

آلودگی در این گیاهان بصورت زرد شدن و موزاییکی شدن برگ و درنهایت خشکیدگی است. علاوه بر اینها ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات بر روی گونه‌های علف هرز نیز مشاهده شده است.

علائم بیماری ویروس بر روی مرکبات

 علائم بیماری ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات بر روی درختان لیمو و نارنج در مناطق مختلف یکسان است. در کشور چین برگ‌های آلوده به این ویروس و ساقه‌های جدید بهاری و پاییزی درختان لیمو و نارنج، علائم زردی و نوعی علائم آبزدگی را از خود نشان می‌دهند که رگ برگ‌ها کاملا واضح و مشخص هستند، همچنین برگ‌ها علائم زردی و تاشدگی قابل توجهی را از خود نشان می‌دهند.

اما علائم بوجود آمده در درختان لیمو و نارنج آلوده به ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات در فصل تابستان کمتر مشخص هستند به عبارتی می‌توان گفت این عارضه در تابستان مشخص نیست.

ممکن است درجه حرارت بالا در تابستان از حرکت ویروس در گیاه جلوگیری کرده و یا باعث شود که  ویروس به بافت‌های دیگر درخت انتقال یافته و نتواند علائم مشخصی را از خود بروز دهد. همچنین درجه حرارت تابستان ممکن است فعالیت‌های ویروس و ازدیاد آن را تا حد زیادی کاهش دهد.

در گونه‌هایی از نارنگی علائم ویروس به صورت رنگ پریدگی  و زردی کمی در برگهای جوان در فصل بهار مشاهده شده است. بعضی از مطالعات نشان می‌دهند که علائم بیماری با رشد برگ‌های جوان و بالغ شدن آنها از بین می‌روند.

علائم زردی کاملا متمایز و همچنین واضح شدن رگ برگ‌ها جز علائم کاملا مشخص در گونه‌های نارنگی و گریپ فوروت در کشور ترکیه است، این در حالیست که علائم این بیماری در درختان مرکبات آلوده در کشور هندوستان کاملا متفاوت بوده و بصورت حلقه‌های نامنظم و ناهمگن بر روی برگ‌ها مشاهده می‌شود.

این علائم بیماری در نهایت بصورت الگوهای موزاییکی بر روی میوه‌های مرکبات مختلف نمایان می‌گردند. در کشور چین علائم این بیماری بر روی گونه‌های مختلف مرکبات بسیار نامشخص و غیرعادی است.

عوامل محیطی و آب و هوایی نیز ممکن است بر روی بروز علائم بیماری نقش داشته باشد، برای مثال درجه حرارت مناسب بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در ایجاد علائم بیماری اهمیت دارد.چراکه در مطالعاتی در زمینه‌ی عکس العمل انواع مختلف درختان لیمو نسبت به ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات نشان داد که رابطه‌ی بین عوامل محیطی مثل درجه حرارت و سرعت باد و بوجود آمدن علائم بیماری و شدت آن تاثیر بسزایی دارد.

برای مثال دو رقم لیموی یوریکا و لیسبون شدت آلودگی به بیماری را به میزان ۱۰۰٪ و ۴۶٪ نشان دادند در حالیکه رقم‌های مسرو و ورنا هیچ علائمی را از خود نشان ندادند. بنابراین رقمهای مختلف نیز حساسیته‌ای متفاوتی را نسبت به بیماری از خود نشان می‌دهند.

این در حالی بود که حداقل تاثیر حرارت و سرعت باد نسبت به شدت بیماری در رقم لیموی یوریکا به رقم لیسبون بیشتر بود. بنابراین عوامل محیطی و نوع رقم لیمو در کمیت شدت بیماری موثر است.

در شرایط حاد درختان آلوده به ویروس از خود علائم خشکیدگی سرشاخه نشان داده و اغلب میوه هایشان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به مقدار زیادی کاهش داشته است. همچنین درختان آلوده به ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات باعث بوجود آمدن میوه های بدشکل می‌شوند.

برای مثال نارنگی‌هایی که آلوده به این ویروس بودند، میوه‌های بد شکل و کدو مانندی را تولید می‌کردند. بنابراین کاملا مشخص شد که درختان آلوده به ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می‌توانند باعث کاهش بازارپسندی میوه‌ها شده که درنتیجه باعث ضرر به صنعت مرکبات می شوند. بنابراین بدست آوردن اطلاعات کافی در خصوص این بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات

راه انتقال بیماری ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می تواند از طریق راه های زیادی مثل پیوند زدن، که شامل پیوند وصله ای، پیوند شکمی و… با شدت ۶۰٪ الی ۱۰۰٪ انتقال یابد. دیگر راه انتقال بیماری از طریق ابزار مکانیکی می باشد. مثلا بوسیله ی لوازم آلوده مثل اره، قیچی و کارد پیوند آلوده.

علاوه بر اینها، ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می تواند بوسیله ی حشرات مثل شته ها و مگس های سفید انتقال یابد. انواع شته ها می توانند ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات را از درختان آلوده به حبوبات و بالعکس انتقال دهند. مگس سفید مرکبات می تواند به راحتی این ویروس را بین گونه های مرکبات انتقال دهد.

مطالعات نشان داده اند که چگونه انتقال این بیماری بوسیله ی حشرات می تواند به آسانی و در شرایط مناسب در بخش وسیعی از یک منطقه و حتی کشور گسترده شود. در خصوص آلودگی بوسیله ی بذر هیچگونه گزارشی داده نشده است.

 چگونه ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات را شناسایی کنیم؟

 شناسایی گیاهان آلوده:

شناسایی بیماری رگ برگ روشنی زرد مرکبات برای اولین بار بر اساس علائم خاص زردی و واضح شدن رگ برگ‌ها در درختان لیمو و نارنج بود. لیموهای رقم یوریکا و درختان نارنج میزبان‌های بسیار خوبی برای شناسایی این بیماری ویروسی می باشند.علاوه بر این دو گونه‌ی حبوبات به نام لوبیای چیتی و لوبیای چشم بلبلی بعنوان دو گیاه میزبان جهت مطالعه‌ی این بیماری مد نظر قرار گرفته‌اند.

شناسایی میکروسکوپی:

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات بوسیله ی میکروسکوپ الکترونیکی در عمق برگهای آلوده بصورت رشته‌های انعطاف پذیر ویروسی به قطر ۱۳ تا ۱۴ نانو میکرون و طول تقریبی ۶۸۵ نانو میکرون مشاهده شد..

از آنجائیکه ساختمان و اندازه‌ی این ویروس با ویروس‌های دیگر شباهت بسیار زیادی دارد لذا یک روش بسیار اقتصادی و کارا برای شناسایی ذرات این ویروس ارائه شده است. این روش با استفاده از روش فوق سنترفیوژ که امکان جداسازی و تشخیص این ویروس را نسبت به ویروس‌های دیگر می‌دهد، ارائه شده است.

شناسایی از طریق سرم:

با تولید موفقیت آمیز دو نوع پادزهر برعلیه این ویروس، روشهای شناسایی سرم شناسی برای تشخیص ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات ارائه شده است.

تشخیص این بیماری ویروسی در نمونه های آلوده ی گرفته شده از مرکبات، با استفاده از پیوندهای آنزیمی و پادزهرهای بوجود آمده صورت گرفته است. این روش ها بسیار ساده و سریع برای شناسایی ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات بکار برده می شود.

شناسایی از طریق (پی سی آر):

این روش یک نوع تقویت کننده ی رادیویی با استفاده از امواج الکتریکی برای شناسایی ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات در بافتهای آلوده می باشد. در این روش با استفاده از امواج رادیویی و الکتریکی مناطق آلوده به ویروس شناسایی می شوند.

چگونه می‌توان این بیماری را کنترل کرد؟

بیماری ویروسی یکی از بیماری های خطرناک در مناطق تولیدکننده‌ی مرکبات در هر کشور و در سراسر جهان است. برای کنترل این بیماری هیچگونه روش شیمیایی ارائه نشده، بنابراین این بیماری را نمی‌توان کنترل کرد اما می توان با مدیریت مناسب از گسترش آن جلوگیری کرد.

اولین نکته برای جلوگیری از این بیماری قرنطینه کردن آن است، درنتیجه لازم است که بتوانیم بیماری را سریعا در مراحل اولیه‌ی آن شناسایی کنیم و طوری بازار تولید نشا مرکبات را کنترل کنیم تا بتوانیم از انتقال این بیماری از طریق پیوندهای آلوده، پایه‌ها چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی جلوگیری کنیم.

عملیات زراعی مثل:۱-بیرون بردن و سوزاندن درختان آلوده به منظور جلوگیری از انتقال بیماری، ۲-آبیاری و کوددهی مناسب بمنظور افزایش قدرت و سلامتی درختان،

۳-ایجاد خزانه های سالم، بسیار اهمیت دارد. ۴-مدیریت علفهای هرز و انتقال دهنده ها، ۵-استفاده از ارقام مقاوم هم از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.

بخاطر اینکه ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می‌تواند ارقام مختلف مرکبات را آلوده کند، باید رقم‌های آلوده به ویروس را شناسایی کرد و ژن مقاوم در آنها را با استفاده از مهندسی ژنتیک به ارقام دیگر انتقال دهند.

همچنین چون ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می‌تواند بوسیله‌ی شته‌ها و مگس‌های سفید و ابزارهای آلوده انتقال یابد، بنابراین لازم است آفات موجود در مزرعه و باغات را کنترل و طوری مدیریت کرد تا چرخه‌ی انتقال آن متوقف گردد.

بنابراین میتوان از مطالب فوق چنین نتیجه گرفت که:

بخاطر استفاده ی زیاد از مرکبات بعنوان میوه‌ی تازه، آبمیوه و روغن، از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است و در سال‌های اخیر بازار مرکبات از نظر فشارهای زیستی و غیر زیستی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

از بین این فشارها، فشار ناشی از بیماری ویروسی که قادر است تولید مرکبات و صنعت فناوری آن را نابود کند، از اهمیت بسزایی برخوردار است، خصوصا اگر نتوانیم روش‌های مناسبی را برای جلوگیری از افزایش بیماریهای ویروسی ارائه نماییم.

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات عامل آلوده کننده ی ارقام مختلف درختان مرکبات در مناطق مختلف جهان است که می‌تواند قدرت بازاریابی میوه‌ی مرکبات و صنایع فرآوری آن را بطور گسترده نابود سازد.

 


 

سوالات متداول درباره ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات

 

۱) ویروس رگ برگ روشنی زرد چیست؟

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات برای اولین بار روی درختان لیمو و نارنج در سال ۱۹۸۸ در کشور پاکستان شناسایی شد و از همان زمان این بیماری ویروسی بر روی گونه‌های مختلف مرکبات در کشورهای هندوستان، ترکیه، چین و ایران گزارش شد. افزایش و گسترش روزافزون این بیماری باعث توجهات زیادی در کشورهای مختلف مخصوصا چین گردید.

بیماری ویروسی رگ برگ روشنی زرد مرکبات عامل مستقیم بیماری ویروسی زرد شدن رگ برگ‌ها است. این بیماری گونه‌های مختلف مرکبات و رده‌ها و هیبریدها را آلوده کرده که گونه‌های لیمو و نارنج از همه حساس تر هستند.

۲) میزبان های این ویروس چه نام دارند؟

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات دارای تعداد زیادی میزبان در بین گونه‌های مرکبات است و این ویروس می‌تواند لیمو، نارنج، لیمو شیرین، نارنگی، ترنج، لیمو سنگی، گریپ فوروت، لیمو سه برگ را آلوده نماید. علاوه بر گونه‌های مختلف مرکبات، این ویروس گونه‌های علفی و حبوبات را مثل انواع لوبیا می‌تواند آلوده کند.

۳) بیماری ویروس رگ برگ چگونه منتقل میشود؟

ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می تواند از طریق راه های زیادی مثل پیوند زدن، که شامل پیوند وصله ای، پیوند شکمی و… با شدت ۶۰٪ الی ۱۰۰٪ انتقال یابد. دیگر راه انتقال بیماری از طریق ابزار مکانیکی می باشد. مثلا بوسیله ی لوازم آلوده مثل اره، قیچی و کارد پیوند آلوده.

علاوه بر اینها، ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می تواند بوسیله ی حشرات مثل شته ها و مگس های سفید انتقال یابد. انواع شته ها می توانند ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات را از درختان آلوده به حبوبات و بالعکس انتقال دهند. مگس سفید مرکبات می تواند به راحتی این ویروس را بین گونه های مرکبات انتقال دهد.

۴) چگونه می‌توان این بیماری را کنترل کرد؟

بیماری ویروسی یکی از بیماری های خطرناک در مناطق تولیدکننده‌ی مرکبات در هر کشور و در سراسر جهان است. برای کنترل این بیماری هیچگونه روش شیمیایی ارائه نشده، بنابراین این بیماری را نمی‌توان کنترل کرد اما می توان با مدیریت مناسب از گسترش آن جلوگیری کرد.

اولین نکته برای جلوگیری از این بیماری قرنطینه کردن آن است، درنتیجه لازم است که بتوانیم بیماری را سریعا در مراحل اولیه‌ی آن شناسایی کنیم و طوری بازار تولید نشا مرکبات را کنترل کنیم تا بتوانیم از انتقال این بیماری از طریق پیوندهای آلوده، پایه‌ها چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی جلوگیری کنیم.

بخاطر اینکه ویروس رگ برگ روشنی زرد مرکبات می‌تواند ارقام مختلف مرکبات را آلوده کند، باید رقم‌های آلوده به ویروس را شناسایی کرد و ژن مقاوم در آنها را با استفاده از مهندسی ژنتیک به ارقام دیگر انتقال دهند.

 

 

مترجم: سارا زندی/

5/5 - (6 امتیاز)
دسته بندی مرکبات انواع بیماری‌ گیاهان
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت

جشنواره عید فطر

تا ۱۳٪ تخفیف برای محصولات منتخب

تا ۱۳٪  تخفیف برای محصولات منتخب

درخواست مشاوره

 شماره تلفن همراهتان را وارد کنید، در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس خواهیم گرفت