تغذیه بهاره مرکبات

این سبد شامل محصولاتی است که با توجه به شرایط منقطه و تغذیه درختان در ماه‌های قبل، و در صورت نیاز و با مشورت کارشناس میتوان درختان را از اوایل بهار تا اواخر آن به عبارتی تا اواخر خردادماه تغذیه کرد.

ویژگی این سبد افزایش رشد میوه‌ها، افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی مانند گرما، جلوگیری از ریزش میوه است.

تغذیه مرکبات پیش از بهار

سبد تغذیه پیشنهادی برای مرکبات در فصل بهار

۱.سولو پتاس و کودهای پتاس بالا

از کودهای پتاس بالا به منظور درشت شدن میوه و رنگ آوری میوه در صورت نیاز مصرف شود . همچنین این کودها باعث افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی می‌شود.

۲. کود کلسیم

جهت رشد و نگهداری میوه‌ها.

۳. آمینو اسید

ضدتنش و افزایش رشد و گلدهی، قابلیت اختلاط با انواع سموم.

۴. جلبک دریایی

به عنوان ماده ضد تنش، افزایش رشد و گلدهی، سبزینگی بیشتر برای گیاه، قابلیت اختلاط با انواع سموم.

۵. کودهای اصلاح کننده و ضد شوری

اصلاح کننده خاک که باعث جذب بهتره کلیه عناصر غذایی و افزایش جهت رشدی در گیاه می‌شود. ضد شوری، آزاد کننده سایر عناصر غذایی در خاک می‌باشد

۶. کود پرفیت

اصلاح کننده خاک، افزایش دهنده جذب عناصر غذایی، افزایش دهنده فعالیت میکرو ارگانیسم‌های خاک، افزایش دهنده درصد مواد آلی خاک

۷. اسید هیومیک

اصلاح کننده خاک، کلاته کننده عناصر غذایی و در نتیجه جذب بهتر عناصر غذایی و در نهایت افزایش رشد و گلدهی، افزایش ریشه‌دهی.

۸. دفندر MZ

برای برطرف کردن کمبود منگنز و روی در گیاهان با شروع جوانه زدن و بعد از ریزش گلبرگ‌ها می‌توان استفاده کرد.

5/5 - (1 امتیاز)